dimecres, 25 de febrer de 2009

Àngel Guimerà. "Maria Rosa". Lectura (2)

-Escena 4

1. Amb quins arguments Maria Rosa defensa la innocència del seu marit Andreu?

La Maria Rosa ens explicà, la baralla que té l'Andreu amb el seu capatàs aquell dia just al arribar per la nit a casa. Va haber-hi una llarga discursió, després, el capatàs li va pegar a l'Andreu. Se'n va anar a casa, just arribar, s'ho explica a la Maria Rosa.Pasen junts la nit, fins que la policia el detenen, amb proves com la del mocador o com la navalla plena de sang, la Maria Rosa, ho nega rotundament en tot moment, diu que li han posat el ganivet per sota la porta i el mocador li van prendre i el van tacar de sang per inputar a l'Andreu, i aixi el assessí, posaba com principal sospitos i presumpte assessí a l'Andreu.

2. Destaca el moment de l'escena que et resulti més dramàtic i comenta'l.

Quan la Maria Rosa, extranya i anyora a l'Andreu, està fet un nyap i amb la moral per
destroçada, vol que torni al seu costat i que surti el verdader assessí.


3. Per què totes les sospites recauen sobre l'Andreu? Creus que va ser efectivament ell l'assassí del capatàs?


Tots els ulls miren cap a ell perquè:

- El arma omicida del crim era a casa seva, plena de sang.
- El mocador que van trobar a casa seva, ple de sang, era del presumte assessí, l'Andreu.

Per el que sembla té totes de ser l'Andreu, però es molt posible, que li haguin tendut una trampa, que sigui algú que el vulgui fer mal i allunyar-lo de la Maria Rosa.
Els principals sospitossos són els treballadors de l'obra de la carretera.

4. Al final de l'escena hi ha una anticipació dels fets, com un avançament d'esdeveniments futurs. Indica-ho i comenta-ho.

"Ah, si jo descobrís qui va matar el capatàs, i ha perdut a l'Andreu..."

Vol torbar el veritable assessí i fer-li passar el que a estat i està pasant l'Andreu.-Escenari i marc temporal

L'escena passa al mateix lloc que els altres.

-Personatges que hi intervenen i caracterització

Maria Rosa, Tomasa, Marçal, Gepa, Badori i Quirze.


-Aspectes a destacar

La forta tristor que la pobre Maria Rosa, sent per la llunyania i falta del seu marit.

Escena 5

1. Quin personatge apareix en aquesta escena i quina és la seva funció?


- Calau: Es preocupa per el seu sou perque depenia de la diputació.-Escenari i marc temporal

L'escena passa al mateix lloc que els altres.

-Personatges que hi intervenen i caracterització

Maria Rosa, Gepa, Marçal, Tomasa, Quirze i Calau.

-Resum (breu)

La preocupació dels treballadors de l'obra de la carretera, si els pagaran o no el seu sou.

-Aspectes a destacar

Els treballadors tenen una feina dura, en la que no saben si la Diputació els pagarà o no els paguarà.

Escena 6

1. En aquesta escena assistim al diàleg entre la Maria Rosa i en Marçal. En Marçal és un dels amics més propers de l'Andreu. Quina actitud adopta l'Andreu davant la desesperació de la Maria Rosa?


Fer el posible per que la Maria Rosa no se'n vagui a Ceuta a buscar el seu marit i d'alguna forma li fa entendre de que ell estarà bé, i li diu que ell estaba sempre al seu costat, intentant enportarse-la cap el seu bandol.

2. Trobes que hi ha alguna cosa (actitud, comportament, paraules...) en l'Andreu que ens doni a entendre que potser sent "alguna cosa més" per la Maria Rosa. Assenyala-ho i comenta-ho.

- Li menja el coco dient-li que ell estarà bé i que es té de distreure.

- Que la seva situació la pasen moltes dones i refan la seva vida com sigui.

- I també li diu que vol que estiguin junts i que pensi amb ell encomptes de amb l'Adreu.

1 comentari:

salvi ha dit...

En l'apartat en què has de destacar algun aspecte convé que il.lustris l'aspecte triat amb el fragment de l'obra corresponent.

Puntuació, concordança subjecte-predicat... són alguns punts gramaticals que fallen en la teva redacció. Convé que repassis bé el que escrius i poleixis la redacció.

La resta, pel que fa al contingut, està correcta.

El professor