dilluns, 26 de gener del 2009

Joan Oliver, "Allò que tal vegada...". Exercici de comparació (3)
ACTIVITATS

Què hi diu la Bíblia? Per quins motius Caïm consuma el fraticidi segons les Sagrades escriptures?

Caïm treballava en els cultius de la terra i Abel tenia un remat d'ovelles,Jhavé va rebre un dia una ofrena d'una de les ovelles d'Abel, però en canvi no va aceptar l'ofrena de CaÏm.
Caïm es va indignar tant fins al punt de matar al seu germà.
"Jahvè li va preguntar: on era Abel, i Caïm va contestar que no ho sé, Jhavè li va dir: Sé que l'has matat i que el teu càstig serà que la terra mai més sigui fèrtil, i qui et mati serà venjat 7 vegades."

I què hi diu la versió de Joan Oliver en Allò que tal vegada s'esdevingué? Explica quines són les circumstàncies que impulsen Caïm a matar el seu germà Abel.

A la versió de Joan Oliver es molt diferent l'història, el motiu de la venjança per odi i per una altre part es per amor , per Nara.
Tots dos l'estimaben i Adam que li dona més suport a Abel, li va casar amb ella...
aixó torna boig a Caïm i mata el seu germà, per odi i per una altre part per venjança cap el seu germà.
Jahvè el castiga fent-li fora i el casa amb Nara per que comencin una nova generació, aixo si sempre allunyat de la seva família.
Per la seva banda Adam i Eva continuaren les seves vides amb el seu cometut, continuar procrean vides al món i guanyant-se'n el pà amb el suor de la seva front i el sacrifici diari.

dijous, 15 de gener del 2009

Joan Oliver, "Allò que tal vegada...". Exercici de comparació (2)

ACTIVITATS

1. Llegeix atentament la narració d'Adam sobre la seva expulsió i la d'Eva del jardí de l'Edèn. Compara-ho amb la que apareix a la Bíblia (Capítols 2 i 3 del Gènesi).

Motius tematics:
El paradís

En el llibre, Adàm i Eva portaven una vida perfecte dintre del paradís.
("Era una existència regalada. No fèiem res, saps el que vull dir. Res. Ni ombra Elas fuits en queien de les mans tot just el cor començava a desitjar-los")

A la Bíblia no ho destaca en cap moment la bona vida d'Adam i Eva al paradís.

La prohibició

En el llibre ens explica a través de l'opinió d'Adam la prohibició que fa Javhé. Déu els adverteix que podien menjar de tots els fruits dels arbres menys d'un: l'abre de la vida.
"La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: "¿Cómo es que Dios les ha dicho: No coman de ninguno de los árboles del jardín?"
Respondió la mujer a la serpiente: "Podemos comer del fruto de los árboles del jardín.
Mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios: No coman de él, ni lo toquen, so pena de muerte."

Un dels fets mes importants com podem apreciar.

Invenció

En el llibre està explicat amb un punt d'imaginació. Uns dels molts fets que inventa es la obsesió que té Eva de fer-se un collaret d'estrelles. Un altre punt es el fet d'inventar-se que jugaven al riu a llençar pedretes.

"Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió".

El fruit

En el llibre "Allò que tal vegada s'esdevingué" fa referencia que la fruita prohibida es una pera.
En la bíblia no explica si es una poma o una pera.

Semblances/Correspondencies
L'història ben bé es la mateixa, peró el to en la que està explicada en la Bíblia es un to molt diferent al to en que l'explica Joan Oliver.

- Valoració: els presonatges expressen el que senten i troben dialegs al contrari de la bíblia que està escrit de forma indirecta lliure: Un únic narrador i en la qual no hi ha diàleg.

- Hi ha un to mes humoristic dels personatges, un to on els personatges s'expresen sense pels ni senyal.

2. Fixeu-vos en el contingut i en la forma. Pel que fa al contingut, ¿quines semblances/correspondències hi trobeu? Pel que fa a la forma, quines característiques estilístiques (lingüístiques) diferencien una versió de l'altra?

La versió de la Bíblia es una versió amb un to d'autoritat i la versió d'en Joan Oliver, es una versió mes amb tons còmics i amb uns papers me adentrats a l'època.

3. Per quina raó Eva convida Adam a menjar de la fruita prohibida? Què hi diu Jahvè en tot això? I el diable?, amb quines raons incita a Eva a transgredir la voluntat de Déu?

Eva en volia menjar desde un inici d'aquella fruita temptadora de Déu, volia tastar el fruit de la vida, Eva temptada per la serp, la tasta, i comensa a menjar-ne'n, mes tard convenç a Adam perque també en mengui.
Déu ya els havia advertit que podien menjar de totes totes el que vulguesin, menys d'aquella fruita.
La serp d'alguna manera representa el diable que ajuda a què Eva caigui en la temptació. El diable(la serp) vol una expulsió dels privileguiats de Déu fins al moment del Jardí de l'Edén.

4. Busca un parell d'imatges de Prometeu. Explica el mite i la seva significació per a la Humanitat. Quina lliçó se'n pot treure d'aquest mite? Té relació Prometeu amb Eva? Explica-ho.

FOTOS DE PROMETEU

El mite de Prometeu:

Prometeu és un tità fill de Jàpet i de Clímenes, es la persona la qual roba el foc a
Zeus, (en aquell moment l'home no estaba preparat per utilitzar-lo), Zeus el va castigar, lligant-lo i deixant-lo inmobil, i enviant-li un aguila cada dia perque li devores el fetge, al anar-se'n l'aguila el fetge se li reproduia un altre cop i va ser-hi un suplici etern per a Prometeu.

Prometeu al igual que Eva desafia la dibinitat de Déu al ser-hi el foc igual que la poma un producte que només Déu podia arribar a controlar.
Als homes l'his castigà enviant-lis a una dona (Pandora) i també els envià Epimeleteu, per fer que tinguin malalties l'especie humana.


5. Quin és el càstig d'Eva? Quin és el càstig de Prometeu? Per què són castigats per Déu o els déus?


El càstig de Déu cap a Eva va ser:
"Estaràs tota la vida sotmesa a l'home, i ell sempre estarà pr sobre teu".

Aixi ho narra la biblia:

"Tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos: con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia, y él te dominará.

-------------------------------------------------------------------------------------

El càstig de Prometeu va ser que un aliga es mengés el seu fetge, al acabar se li regeneraba el fetge i al dia següent un altre cop li menjava el fetge, aixi eternament.

-------------------------------------------------------------------------------------

Els dos volen ser-hi mes poderosos que Déu, i els dos volen desoveir les seves normes, es a dir els dos son uns pecadors.