dilluns, 15 de desembre del 2008

Joan Oliver, "Allò que tal vegada...". Els personatges en imatges

ACTIVITATS

1. Llegeix-te els primers capítols del Gènesi.

2. Cerca imatges dels personatges bíblics que intervenen en aquesta obra de Joan Oliver: el diable, els àngels, Adam i Eva, Caïm i Abel, Déu o Jahvè. Escriu una breu definició d'aquests personatges i contextualitza'ls dins la història bíblica.

El diableEls àngels


Adam i EvaCaïm i Abel


Déu

dijous, 11 de desembre del 2008

COMPARACIÓ

B) Compareu el nostre institut amb una ciutat com la nostra, Badalona.
Doncs el meu institut es en comparació a la meva ciutat:

·Els pasadissos són com els estrets carrers de d'Alt de la Vila.
·Els lababos són com entrar aun restaurant amb poca roba posada, una prohibició.
·El pati com el mercat vell de pep ventura un constant de xibarri.

·Les aules de l'ESO, són com una graderia del camp de bàsquet de la penya, un constat crit.
·Les aules de batxillerat, com oficines tothom callat i prenent-hi molta atenció.
·L'aula de professors és com els policies a grans hores grans efectius, a hores de poca afluencia guardies permanents.
·La galeria interior, es un segit de misatges protestants, com el dels partits reivindicalistes.
·L'aula de música es un seguit d'alegria amb la música com a un barri marginal, la música significa alegria.
·La Cafeteria es igual que un McDonald's un lloc on sempre està ple de juvent.
·I per acabar però no menys important, l'aula d'ordinadors, que es com un civer, sempre hi ha alguna persona o sempre hi ha algun ordinador fora de servei.

dijous, 4 de desembre del 2008

Acitivitats "Allò que tal vegada s'esdevingué"

ACTIVITATS

1. Amb quin sobrenom es coneix Joan Oliver com a autor de poesia?

Es conegut com Pere Quart

2. En quin any va néixer?

Neix a Sabadell, el 29 de novembre de 1899

3. Joan Oliver provenia d'una família pobra o acomodada?

Família de l'alta burgesia de Sabadell.

4. On va començar a publicar?

Al diari de Sabadell.
"Les seves primeres incursions literàries ja deixen veure un Joan Oliver crític amb la moral i els costums de la classe burgesa."

5. On va haver-se d'exiliar quan va acabar la guerra civil espanyola?

S'exilià a Santiago de Xile.

6. Com solen ser els personatges de les seves obres teatrals?

·Poca profunditat psicológica, molt sintetitzats.
·Trets negatius els cuals l'escriptor vol criticar.
·Amb unes certes prohibicions i censures.

7. Oliver projecta la seva visió humorística i sarcàstica sobre... quina classe social?

Sobre la classe burgesa,"comèdia burgesa"

8. Com es caracteritza el llenguatge literari de Joan Oliver?

"Amb un registre col·loquial i un to familiar però sempre correcte, amb estructures sintàctiques conversacionals, per tal de conferir el major realisme i força als seus personatges."

dilluns, 1 de desembre del 2008
ACTIVITAT PRELIMINAR

Allò que tal vegada s'esdevingué s'entén com una crítica a la família tradicional i als seus valors. L'activitat preliminar que us proposo és que reflexioneu sobre el concepte de família i sobre quin seria el millor model ("ideal") de família, si és que n'hi ha, des de la perspectiva actual. Per això us indico unes quantes pautes que us poden orientar alhora d'escriure la vostra opinió/redacció. Extensió: un mínim de vint-i-cins línies, dividides en tres paràgrafs.

- De quants membres es composa normalment una família?


Entre 3 i/o 4 persones.

- Quina mena de relació creus que ha d'imperar entre tots els membres: pares i fills i resta de parents.

Una relació estable, però sobretot una relació d'armonia i sinceritat acompanyada d'una dossi d'amor i d'afecte entre ells.

- Quines són les dates o els moments més propicis per a la comunicació familiar.

El Nadal, el meu aniversari 28 de Juny, l'aniversari dels meus pares i cap a l'estiu.

- Amb qui tens millor relació: ¿amb el pare o amb la mare? Explica-ho.

Amb el meu pare, perquè coincidim en quasi tot ens sablem molt alhora de veure les coses i ens relacionem molt també en l'hambit de l'esport.

- Creus que els fills són importants? En quin sentit?

Jo crec que si, perquè són l'alegria del món encara que de vegades són una miqueta trastos i fem enfadar als mes grans.

- Quin és per a tu el nombre ideal de fills en un matrimoni?

2 o 3
-1 nen i 1 nena o 2 nens i 1 nena.

- Com creus que ha de ser l'educació dels fills des que són petits fins que arriben a l'adolescència.

Una educació que lis enseny el que es la responsabilitat, el respecte cap a tothom i una bona educació desde petits.

- Quines són les responsabilitats recíproques dels fills i dels pares?

La dels pares educar-los i la dels fills formar-se com a persones.

- A casa vostra hi ha distinció sexual de rols, és a dir, ¿hi ha diferents responsabilitats en funció de si un és home o dona?

No. A casa meva els dos fan feines a casa i els dos son iguals.

- Quina opinió tens de les famílies 1) monoparentals, 2) de parelles homosexuals, 3) de pares separats...

Monoparentals:No crec que sigui na cosa dolenta però tampoc bona si porten fills al món.
Homosexuals: No tinc res en contre, personalment m'agrada el dret d'expreció, però no m'agrada l'opció adoptar fills.
Pares Separats: No puc opinar molt del tema perquè es una experiéncia que no he vivit gracies a Déu.

- Creus que és important casar-se per formar una família?

Si.

- Per què creus que és important la família, si és que ho és?

Perquè es una forma de continuar el teu legat enparellant-te i continuar procreant vides.

- Estàs content amb la teva família o canviaries alguna cosa? Què canviaries si poguessis?

No canviaria res de res de la meva família.

- Hi ha alguna cosa que tinguis prohibida dins la família? Hi estàs d'acord o no? Explica-ho.

Si.
Tinc prohibit fumar a casa, si que estic dacord perquè ells no tenen perquè enpasar-se el meu fum quan no fumen.

- Et veus en el futur, casat, amb fills, amb hipoteca, amb càrregues i obigacions...?

Si, però a tot no.
Amb parella, casat amb fills, amb càrrecs i amb olbigacions si.
Amb hipoteca no.