divendres, 27 de febrer del 2009

Àngel Guimerà "Maria Rosa". Lectura (3)


Àngel Guimerà "Maria Rosa". Lectura (3)


-Escena 7

1. Escenari i marc temporal


Succseix al mateix marc temporal.


2. Personatges que hi intervenen i caracterització


Maria Rosa i Marçal

3. Resum (breu)

En aquest capítol, el Marçal, apareix molt, parla amb un monoleg, però sempre amb el punt tan característic que té ell (quan parla sembla que diu frases amb doble sentit i/o amaga alguna cosa). Quan es parla de l'assessí, sembla com si amag´s alguna cosa, com si fos ell i no vulgues axecar sospites. També sembla que quan parli amb i de la Maria Rosa, parla amb un to posesiu dient-hi que es seva, i que si hagués matat ell al capatàs i hagues culpat a l'Andreu, hagues estat per tenir a la Maria Rosa mes a prop seu.


4. Aspectes a destacar.


El to posesiu en quan es refereix a la Maria Rosa.

-Escena 8

1. Escenari i marc temporal

No ho diu en aquesta escena on succeix, però es suposa que es al mateix lloc.

2. Personatges que hi intervenen i caracterització

Badori i Calau.

3. Resum (breu)

Admisió d'en Badori per treballar a la carretera (obra).

4. Aspectes a destacar.

La manera mascliste en la que pensa en Calau, sobre el matrimoni, i sobre tot sobre las dones.


-Escena 9


1. Escenari i marc temporal


L'escena trancorre al mateix lloc de sempre.

2. Personatges que hi intervenen i caracterització.

Calau, Badori i Gepa.

3. Resum (breu)

En Badori començà a treballar, però com fins dintre de 2 setmanes no rasparia ni un centau, en Gepa li presta 2 pessetes i en Calau li proporciona tabac.

4. Aspectes a destacar.

Molts Castellanismes com "tabaco" o "menos" i algunes paraules populars com "té pesquis el minyó"

dimecres, 25 de febrer del 2009

Àngel Guimerà. "Maria Rosa". Lectura (2)

-Escena 4

1. Amb quins arguments Maria Rosa defensa la innocència del seu marit Andreu?

La Maria Rosa ens explicà, la baralla que té l'Andreu amb el seu capatàs aquell dia just al arribar per la nit a casa. Va haber-hi una llarga discursió, després, el capatàs li va pegar a l'Andreu. Se'n va anar a casa, just arribar, s'ho explica a la Maria Rosa.Pasen junts la nit, fins que la policia el detenen, amb proves com la del mocador o com la navalla plena de sang, la Maria Rosa, ho nega rotundament en tot moment, diu que li han posat el ganivet per sota la porta i el mocador li van prendre i el van tacar de sang per inputar a l'Andreu, i aixi el assessí, posaba com principal sospitos i presumpte assessí a l'Andreu.

2. Destaca el moment de l'escena que et resulti més dramàtic i comenta'l.

Quan la Maria Rosa, extranya i anyora a l'Andreu, està fet un nyap i amb la moral per
destroçada, vol que torni al seu costat i que surti el verdader assessí.


3. Per què totes les sospites recauen sobre l'Andreu? Creus que va ser efectivament ell l'assassí del capatàs?


Tots els ulls miren cap a ell perquè:

- El arma omicida del crim era a casa seva, plena de sang.
- El mocador que van trobar a casa seva, ple de sang, era del presumte assessí, l'Andreu.

Per el que sembla té totes de ser l'Andreu, però es molt posible, que li haguin tendut una trampa, que sigui algú que el vulgui fer mal i allunyar-lo de la Maria Rosa.
Els principals sospitossos són els treballadors de l'obra de la carretera.

4. Al final de l'escena hi ha una anticipació dels fets, com un avançament d'esdeveniments futurs. Indica-ho i comenta-ho.

"Ah, si jo descobrís qui va matar el capatàs, i ha perdut a l'Andreu..."

Vol torbar el veritable assessí i fer-li passar el que a estat i està pasant l'Andreu.-Escenari i marc temporal

L'escena passa al mateix lloc que els altres.

-Personatges que hi intervenen i caracterització

Maria Rosa, Tomasa, Marçal, Gepa, Badori i Quirze.


-Aspectes a destacar

La forta tristor que la pobre Maria Rosa, sent per la llunyania i falta del seu marit.

Escena 5

1. Quin personatge apareix en aquesta escena i quina és la seva funció?


- Calau: Es preocupa per el seu sou perque depenia de la diputació.-Escenari i marc temporal

L'escena passa al mateix lloc que els altres.

-Personatges que hi intervenen i caracterització

Maria Rosa, Gepa, Marçal, Tomasa, Quirze i Calau.

-Resum (breu)

La preocupació dels treballadors de l'obra de la carretera, si els pagaran o no el seu sou.

-Aspectes a destacar

Els treballadors tenen una feina dura, en la que no saben si la Diputació els pagarà o no els paguarà.

Escena 6

1. En aquesta escena assistim al diàleg entre la Maria Rosa i en Marçal. En Marçal és un dels amics més propers de l'Andreu. Quina actitud adopta l'Andreu davant la desesperació de la Maria Rosa?


Fer el posible per que la Maria Rosa no se'n vagui a Ceuta a buscar el seu marit i d'alguna forma li fa entendre de que ell estarà bé, i li diu que ell estaba sempre al seu costat, intentant enportarse-la cap el seu bandol.

2. Trobes que hi ha alguna cosa (actitud, comportament, paraules...) en l'Andreu que ens doni a entendre que potser sent "alguna cosa més" per la Maria Rosa. Assenyala-ho i comenta-ho.

- Li menja el coco dient-li que ell estarà bé i que es té de distreure.

- Que la seva situació la pasen moltes dones i refan la seva vida com sigui.

- I també li diu que vol que estiguin junts i que pensi amb ell encomptes de amb l'Adreu.

dilluns, 9 de febrer del 2009

Àngel Guimerà. "Maria Rosa". Lectura (1)

Escena 1

1. Escenari i marc temporal

A la porta d'una casa pobrisima, al costat de la carretera que estàn construint.

Personatges que intervenen a l'escena 1

2. Personatges que hi intervenen

En Gepa i Badori.

3. Resum (breu)

El Badori li demana per treballar a la carretera i en Gepa li dona el treball.

4. Aspectes a destacar. Aspectes que, lliurement, us cridin l'atenció de la trama, de la relació entre personatges, del tractament que l'autor fa dels continguts de l'obra, etc. En aquest punt el professor podrà proposar temes que resultin interessants per copsar el sentit complet de l'obra.

En Badori està afamat, i es veu com aquella època es compartia mes que per exemple actualitat.

Escena 2

1. Escenari i marc temporal

El mateix que a l'escena 1

2. Personatges que hi intervenen

En Gepa, Tomasa, Quirze i Badori.

3. Resum (breu)

Les converses roden voltant en el camí de la Maria Rosa i on es l'Andreu, que es a Ceuta, a la presó. On l'Andreu(marit de la Maria Rosa) i la Maria Rosa s'estimaven molt.
On quan es refereixen a la Maria Rosa, deien que era una dona que sabia escriure i lleguir, quan era normal que tothom fos analfabet.

4. Aspectes a destacar. Aspectes que, lliurement, us cridin l'atenció de la trama, de la relació entre personatges, del tractament que l'autor fa dels continguts de l'obra, etc. En aquest punt el professor podrà proposar temes que resultin interessants per copsar el sentit complet de l'obra.

La relació de amor/odi entre la Tomasa i en Quirze.
On també cal destacar son els insults entre ells que son vulgarment, castallenismes.

Escena 3

1. Escenari i marc temporal

El mateix que a l'escena 1 i 2

2. Personatges que hi intervenen

En Gepa, Tomasa, Marçal, Quirze i Badori.

3. Resum (breu)

En Marçal comenta que l'Andreu està molt deprimit allà a Ceuta, està molt deprimit i amb ganes de morir-se'n.
I asseguren que l'Andreu va ser l'assesí del capataç de l'obra de la carretera.
I assegura en Marçal que la conciencia no li deixa viure en pau.

4. Aspectes a destacar. Aspectes que, lliurement, us cridin l'atenció de la trama, de la relació entre personatges, del tractament que l'autor fa dels continguts de l'obra, etc. En aquest punt el professor podrà proposar temes que resultin interessants per copsar el sentit complet de l'obra.

Moltes preguntes sobre l'Andreu i sobre com està l'Andreu allà aillat, i en Marçal explica la seva versió on diu:

Que va haver-hi una revel·lió de 30 o 40 obrers en contra del capataç i on diu en Marçal que li dona el capataç una esgarrotada a l'Andreu on el culpa d'haver matat al capataç sense haver-ho sapigut ni haver-ho vist.

dijous, 5 de febrer del 2009

Àngel Guimerà. Biografia i obra

ACTIVITATS

1. (Internet). Explica breument els moviments literaris del Romanticisme, Realisme i Naturalisme. Penseu que només tenint clars els conceptes a l'entorn de la vida i de la naturalesa humana que proposen aquests moviments podrem entendre i analitzar amb encert l'obra del nostre autor i en concret Maria Rosa.


Romanticisme:

El Romanticisme surgeix com a moviment cultural i/o polític a Alemanya a final del segle XVIII.
Al començament com a moviment literari però molt breument passà a influenciar totes les arts. Naturaleza, vida i home tots al mateix cop.

Realisme:

El realisme corrent artístic que vol mostrar la realitat amb la mayor ecsactitud possible a les obres d'art. És situa com a moviment autònom se situa al segle XIX, en escultura, pintura i en la literatura.

Naturalisme:

El naturalisme va ser un moviment que surgeix a finals del segle XIX en la literatura.
Pretén agafar la realitat de manera absolutament objectiva.Té aspectes de l'entorn que fins al moment no havien aparegut a les obres artístiques com : classes socials desfavorides(es a dir els barris marginals i el que l'envolta) malalties, temes sexuals...
Son quasitots de la classe mitja, el proletariat.

2. Quin és el sistema econòmic que acaba triomfant al segle XIX?

El capitalisme

3. Explica què entens per capitalisme, sense haver-ho de consultar enlloc.

Es un sistema economic on es vasa en el capital(de cada persona,família i/o país)
i que té com adjectiu principal la propietat privada.

4. Fes una llista de paraules que evoquin la idea de romanticisme.

Amor, tacte alhora de parlar del romance, afecte, sensualitat de les paraules.etc.

5. Què és la Renaixença i quin és el seu principal objectiu cultural?

Moviment cultural Català del segle XIX, el nom surgeix per reneixer el Català com a llengua i cultura literària, després d'anys sense haver-ne'n pogut parlar-ho, és paral·lel a altres similars, com el Rexurdimento Galego o el rexurgiment del País Vasc.

6. Quines dues línies temàtiques fonamentals segueix el teatre del XIX?

El teatre Proletari i el teatre obrer o públic.

7. Data i lloc de naixement d'Àngel Guimerà?

A les Illes Canaries, Santa Cruz de Tenerife, 6 de maig de 1845.

8. Segur que has llegit alguna obra de l'autor. Comenta-la breument i digues què t'ha semblat.

He començat a lleguir Terra Baixa però no n'en sé molt en cara per comentar-la breument.

9. De quin diari va arribar a ser director Guimerà?

Del diari "La Renaixensa".

10. Per quina problemàtica social Guimerà se sentia especialment sensibilitzat?

Moviment Catalanista(es a dir, d'esquerres) i un moviment Obrer en contra del moviment proletari.

11. Esmenta els principals trets definidors de la seva obra.

- Les obres d'Angel Guimerà acaben en tragèdia.

- Conflictes personals entre els personatges. Sobretot el personatge principal.

- Basades en la realitat contemporania, amb intencions de critiques socials.

- Trets psicològics molt marcats.