dijous, 28 de maig del 2009

Comentari literari d'un poema (IV)

Comentari literari d'un poema (IV)

8 de Març

Amb totes dues mans
alçades a la lluna,
obrim una finestra
en aquest cel tancat.

Hereves de les dones
que cremaren ahir
farem una foguera
amb l’estrall i la por.

Hi acudiran les bruixes
de totes les edats.
Deixaran les escombres
per pastura del foc,
cossis i draps de cuina
el sabó i el blauet,
els pots i les cassoles
el fregall i els bolquers.


Deixarem les escombres
per pastura del foc,
els pots i les cassoles,
el blauet i el sabó.
I la cendra que resti
no la canviarem
ni per l’or ni pel ferro
per ceptres ni punyals.
Sorgida de la flama
sols tindrem ja la vida
per arma i per escut
a totes dues mans.El fum dibuixarà
l’inici de la història
com una heura de joia
entorn del nostre cos
i plourà i farà sol
i dansarem a l’aire
de les noves cançons
que la terra rebrà.
Vindicarem la nit
i la paraula DONA.
Llavors creixerà l’arbre
de l’alliberament.

-Contingut

És un poema molt reivindicatiu, amb l'esperit feminista a la mà, les dones cremen objectes de l'ús domèstic, per així fer-hi saber a tothom que no nomes serveixen per això.
És un poema on explica una guerra de les dones en contra de la societat de l'època.

-Punt de vista de la veu poètica

L'escriptora, Maria Mercè Marçal, ens vol explicar i transmetre a través de les seves paraules, una lluita de superació de la dona que cada dia va a mes, que sense aquelles precursores, les dones no serien ara mateix el que són.

-Estructura

6 síl·labes per vers.

-Llengua

Camp semàntic dels estris d'ús domèstic.

-Valoració personal

M'ha agradat moltíssim aquest poema, sense cap dubte és el millor poema que he lleguit de l'autora, és una lluita sense aturs ni parades en el temps, un dia rere dia, un no poder parar, és molt profund per segons quines dones, com per exemple, les dones lluitadores.

Comentari literari d'un poema (III)


Comentari literari d'un poema (III)

Bruixa de dol: "Els teus llavis"

Els teus llavis. La fruita. La magrana... 10 A
Àngel rebel, tot olor de gingebre. 10 B
Atrapa’m pels replecs d’aquesta febre. 10 B
Vine amb verdor de pluja. Sargantana 10 A

que em fuges pels cabells,sense frontera, 10 C
al bat del sol, a les d’ocell nocturn! 9 D
Serves per cor la Lluna o bé Saturn, 9 D
als ulls, un tast de boira matinera. 10 C

El teu cos mineral. Sal. Vi. Maduixa. 10 D
Com una serp, cargola’t al meu ventre 10 E
i cerca’m, amb verí d’amor, el centre. 10 E

Tu seràs un gat negre. Jo una bruixa. 10 E
Ens fitarem errants, i en el desvari 10 F
la lluna, cega, encendrà l’escenari. 10 F

4 estrofes, 2 primeres estrofes amb 4 versos les 2 ultimes amb 3 versos.

-Contingut

Aquest poema, parla i transmet uns sentiments d'amor, tendresa i una pinzellada sexual li dóna un to mes morbós al poema, on parla un altre cop de la lluna, símbol de la luxuria, és l'única que observa.

-Punt de vista de la veu poètica

Ens vol transmetre a cada persona que ho llegeixi un sentiment amorós, on arriba a ser profund, t'arriba a plantejar si el teu amor és amor o és un amor de passió com al poema.

-Qui parla?

Un narrador omniscient.

-Estructura

Separat per 4 estrofes, els 2 primers de 4 versos i els 2 segons de 3 versos.

-Llengua

Està escrit sobre un concepte no molt corrent, amb tocs subtils de paraules i personificacions com: Àngel rebel o el teu cos mineral.

-Camp semàntic

Té paraules que s'entenen bé, sal, lluna, maduixa, saturn. Joc semàntic entre paraules de diferents versos.

-Valoració personal

M'ha agradat, és un poema profund i a mi personalment hem toca una mica la fibra sensible, on hem fa recordar vells amors luxuriosos.

dilluns, 18 de maig del 2009

Comentari literari d'un poema (II)

Comentari literari d'un poema (II)


Aquest poema es troba en el llibre de "Bruixa de dol" de Maria-Mercè Marçal en la pàguina 45

- Contingut

Estava capficada en uns sentiments, que alhora li feien mal, i deixa de pensar per un moment, en allò que tan de mal li feia.L'amor i les plantes com a tema i com a unió.S'interpreta que els sentiments de les plantes és fictici i és un amor cap a una persona interpretat i/o relacionat amb un de la vida real.Observa la vista que li ofereix el balcó, veu les flors i les plantes potser, símbol d'una nova etapa.

-Punt de vista de la veu poètica

Ens vol transmetre un estat emocional i personal sobre la seva vida passional.

-Recursos

Enumera molts tipus de flors, com per exemple els geranis o cactus.

-Temps i espai

En el mes de desembre, concretament al 21 de desembre.L'espai és un habitatge modernista, en una terraça.

-Qui parla?

Esta escrit en 1a persona.

-Estructura

Podem veure dues parts ben diferenciades que coincideixen amb les estrofes.

-Esquema mètric

Avui, vint-i-u de desembre 9 A
he sortit al balcó: 6 b
sota una pluja que ja amainava 11 C
he vist els testos, les olles, els pots 15 D

de conserva plantats d'atzavares, 9 E
de cintes, begòries, geranis i cactus, 12 F
de cabellera de la reina 9 G

i d'alegria de la casa. 8 H
I el gessamí, que si se'm moria, no se'm mor. 13 I

Feia molts dies que no sortia al balcó 13 J

corrent darrere d'amors i d'altres coses... 11 K
Tipos de versos: tenim tant versos d'art major com versos d'art menor
Esquema métric: 9A, 6B 11C 15D 9E 12F 9G 8H 13I 13J 11K
Tipos de estrofa: Dos estrofes amb 9 versos en la primera i 2 versos en la segona.


-Llengua

Surten molts objectes i moltes flors.
-Camp semàntic: plantes.

-Recursos retòrics

Enumeració de: testos, olles, pots, cintes....

-Metàfora: Utilització metafòrica de les flors amb l'amor, com per exemple: Feia molts dies que no sortia al balcó Corrent darrere d'amors i d'altres coses...
Un balcó on hi son les plantes, un balcó on no sortia perquè anava corrent-hi darrere d'altres amors.

-Període de frases llargues (per una enumeració Estessa) que abraça fins als 5 versos. Un llenguatge molt col·loquial i molt simple alhora d'escriure la cohesió amb les enumeracions fetes.

-Ritme

passimonios.

-Valoració personal.

Et transmet una sèrie de sentiments que té cap a les "plantes" metafòricament parlant, que és el sentiment d'amor que té. Jo sincerament no em sento identificat amb aquest poema, jo ho compararia amb un altre tipus de camp semàntic, ho compararia amb per exemple uns altres objectes de l'habitatge.

dijous, 7 de maig del 2009

Comentari literari d'un poema "Bruixa de dol"

Comentari (I) literari d'un poema

Aquest poema es troba en el llibre de "Bruixa de dol" de Maria-Mercè Marçal en la pàguina 35


1) Contingut del poema

Aquest poema ens narra d'una forma molt metafòrica d'una guerra com es aquesta. Maria-Mercè Marçal escriu aixo amb motiu d'un ànima sola i marginal que ho viu tot amb molta solitud.

2) Estructura

Estructura de 10 estrofes amb una sucsecció d'algunes estrofes que son de 2 versos i d'altres que en son de 4 versos.

3) MétricaAigua sobre aigua, 3 a
sobre l'aigua set 3 b
Al bell cor de l'aigua, 5 c
negres ganivets 2 d


i jo, sola, 3 e
entre albera i alba. 4 f


Al bell cor de l'aigua 5 g
negres ganivets. 2 h

Passava una barca 3 i
franca de remer 3 j


i jo, sola, 3 k
entre albera i alba. 4 l


Passava una barca 3 m

franca de remer 3 n
en un foc de pales 5 o
que baten el vent 4 p


i jo, sola, 3 q
entre albera i alba. 4 r


En un foc de pales 5 s
que baten al vent 4 t
ve encesa la barca 4 u
amb la llum a pes 5 v


i jo, sola, 3 w
entre albera i alba. 4 x


Ve encesa la barca 4 y
amb la llum a pes. 5 z
L'amor hi clavava 3 aa
negres ganivets 2 abi jo, sola, 3 ac

entre albera i alba. 4 ad


Tipos de versos: Art menor
Esquema métric: al costat de cada vers
Tipos de estrofa: versos fixos

4) Léxic

Paraules del camp semantic com, el mar, la lluna, les barques...

5) Recursos literaris


hi trobem moltes metafores o repeticions com la de... i jo, sola,entre albera i alba.
També alguna que d'altre de personificació com la de... i venia encesa la barca...

6) Ritme

Versos curts i precissos.
No trobem moltes complicacions alhora de fer les frases.
Parla sempre amb molt simbologisme i sempre amb la lluna al cap.

7) Conclusions

La conclusió es veu a simple ull, la guerra continua de dia o de nit i ella s'ho mira tot sola entre albera i alba.