dijous, 5 de febrer de 2009

Àngel Guimerà. Biografia i obra

ACTIVITATS

1. (Internet). Explica breument els moviments literaris del Romanticisme, Realisme i Naturalisme. Penseu que només tenint clars els conceptes a l'entorn de la vida i de la naturalesa humana que proposen aquests moviments podrem entendre i analitzar amb encert l'obra del nostre autor i en concret Maria Rosa.


Romanticisme:

El Romanticisme surgeix com a moviment cultural i/o polític a Alemanya a final del segle XVIII.
Al començament com a moviment literari però molt breument passà a influenciar totes les arts. Naturaleza, vida i home tots al mateix cop.

Realisme:

El realisme corrent artístic que vol mostrar la realitat amb la mayor ecsactitud possible a les obres d'art. És situa com a moviment autònom se situa al segle XIX, en escultura, pintura i en la literatura.

Naturalisme:

El naturalisme va ser un moviment que surgeix a finals del segle XIX en la literatura.
Pretén agafar la realitat de manera absolutament objectiva.Té aspectes de l'entorn que fins al moment no havien aparegut a les obres artístiques com : classes socials desfavorides(es a dir els barris marginals i el que l'envolta) malalties, temes sexuals...
Son quasitots de la classe mitja, el proletariat.

2. Quin és el sistema econòmic que acaba triomfant al segle XIX?

El capitalisme

3. Explica què entens per capitalisme, sense haver-ho de consultar enlloc.

Es un sistema economic on es vasa en el capital(de cada persona,família i/o país)
i que té com adjectiu principal la propietat privada.

4. Fes una llista de paraules que evoquin la idea de romanticisme.

Amor, tacte alhora de parlar del romance, afecte, sensualitat de les paraules.etc.

5. Què és la Renaixença i quin és el seu principal objectiu cultural?

Moviment cultural Català del segle XIX, el nom surgeix per reneixer el Català com a llengua i cultura literària, després d'anys sense haver-ne'n pogut parlar-ho, és paral·lel a altres similars, com el Rexurdimento Galego o el rexurgiment del País Vasc.

6. Quines dues línies temàtiques fonamentals segueix el teatre del XIX?

El teatre Proletari i el teatre obrer o públic.

7. Data i lloc de naixement d'Àngel Guimerà?

A les Illes Canaries, Santa Cruz de Tenerife, 6 de maig de 1845.

8. Segur que has llegit alguna obra de l'autor. Comenta-la breument i digues què t'ha semblat.

He començat a lleguir Terra Baixa però no n'en sé molt en cara per comentar-la breument.

9. De quin diari va arribar a ser director Guimerà?

Del diari "La Renaixensa".

10. Per quina problemàtica social Guimerà se sentia especialment sensibilitzat?

Moviment Catalanista(es a dir, d'esquerres) i un moviment Obrer en contra del moviment proletari.

11. Esmenta els principals trets definidors de la seva obra.

- Les obres d'Angel Guimerà acaben en tragèdia.

- Conflictes personals entre els personatges. Sobretot el personatge principal.

- Basades en la realitat contemporania, amb intencions de critiques socials.

- Trets psicològics molt marcats.