dilluns, 1 de desembre de 2008
ACTIVITAT PRELIMINAR

Allò que tal vegada s'esdevingué s'entén com una crítica a la família tradicional i als seus valors. L'activitat preliminar que us proposo és que reflexioneu sobre el concepte de família i sobre quin seria el millor model ("ideal") de família, si és que n'hi ha, des de la perspectiva actual. Per això us indico unes quantes pautes que us poden orientar alhora d'escriure la vostra opinió/redacció. Extensió: un mínim de vint-i-cins línies, dividides en tres paràgrafs.

- De quants membres es composa normalment una família?


Entre 3 i/o 4 persones.

- Quina mena de relació creus que ha d'imperar entre tots els membres: pares i fills i resta de parents.

Una relació estable, però sobretot una relació d'armonia i sinceritat acompanyada d'una dossi d'amor i d'afecte entre ells.

- Quines són les dates o els moments més propicis per a la comunicació familiar.

El Nadal, el meu aniversari 28 de Juny, l'aniversari dels meus pares i cap a l'estiu.

- Amb qui tens millor relació: ¿amb el pare o amb la mare? Explica-ho.

Amb el meu pare, perquè coincidim en quasi tot ens sablem molt alhora de veure les coses i ens relacionem molt també en l'hambit de l'esport.

- Creus que els fills són importants? En quin sentit?

Jo crec que si, perquè són l'alegria del món encara que de vegades són una miqueta trastos i fem enfadar als mes grans.

- Quin és per a tu el nombre ideal de fills en un matrimoni?

2 o 3
-1 nen i 1 nena o 2 nens i 1 nena.

- Com creus que ha de ser l'educació dels fills des que són petits fins que arriben a l'adolescència.

Una educació que lis enseny el que es la responsabilitat, el respecte cap a tothom i una bona educació desde petits.

- Quines són les responsabilitats recíproques dels fills i dels pares?

La dels pares educar-los i la dels fills formar-se com a persones.

- A casa vostra hi ha distinció sexual de rols, és a dir, ¿hi ha diferents responsabilitats en funció de si un és home o dona?

No. A casa meva els dos fan feines a casa i els dos son iguals.

- Quina opinió tens de les famílies 1) monoparentals, 2) de parelles homosexuals, 3) de pares separats...

Monoparentals:No crec que sigui na cosa dolenta però tampoc bona si porten fills al món.
Homosexuals: No tinc res en contre, personalment m'agrada el dret d'expreció, però no m'agrada l'opció adoptar fills.
Pares Separats: No puc opinar molt del tema perquè es una experiéncia que no he vivit gracies a Déu.

- Creus que és important casar-se per formar una família?

Si.

- Per què creus que és important la família, si és que ho és?

Perquè es una forma de continuar el teu legat enparellant-te i continuar procreant vides.

- Estàs content amb la teva família o canviaries alguna cosa? Què canviaries si poguessis?

No canviaria res de res de la meva família.

- Hi ha alguna cosa que tinguis prohibida dins la família? Hi estàs d'acord o no? Explica-ho.

Si.
Tinc prohibit fumar a casa, si que estic dacord perquè ells no tenen perquè enpasar-se el meu fum quan no fumen.

- Et veus en el futur, casat, amb fills, amb hipoteca, amb càrregues i obigacions...?

Si, però a tot no.
Amb parella, casat amb fills, amb càrrecs i amb olbigacions si.
Amb hipoteca no.