dijous, 6 de novembre de 2008

Capítol 1. La pujada

1. Fes una llista d'entre cinc i deu paraules que et resultin desconegudes i cerca'n la definició al diccionari.

Collades: Depressió suau del terreny per on es pot passar fàcilment d'un costat a l'altre d'una serralada.
Tarlà: no apareix en el diccionari convencional.
Fescals: no apareix en el diccionari convencional.
Còdols: Fragment de roca dura, allisat i arrodonit per l'acció de les aigües.
Torrents: Corrent inpetuos d'aigua.

2. Escriu aquelles expressions col·loquials o frases fetes dels personatges que et cridin l'atenció.

-ànsia, que em de baixar!
-Deus vos ho poc!
-Guaità amb agraïment a n'aquell home desconegut.
-Com s'ha cansat aquest home, desconegut!

3. Escriu una breu caracterització psicològica de la Mila a partir de les situacions que viu en aquest capítol, dels pensaments que li volten pel cap o de les seves reaccions.

Que té una inserteza dintre que no sap on anirà, on viurà i com serà tot allà dalt de la muntanya.

Al veure els paisatges i la vida que hi ha en un poble que s'anima peo al escultar que li deien ermità s'empipa
ex:En Maties havia tingut raó, era bonica i riallera l'entornada de Ridorta, d'aquell poblet amuntegat dalt de turó...
La pujada a l'ermita se li fa feixuga i quant arriba nota una sensació que es resumeix en una paraula: solitud.

4. Coneixem el Matias a través dels ulls de la Mila i de les seves impressions. Reprodueix els fragments on podem trobar pistes o indicis per a una descripció del Matias i comenta'ls.

"L'altre esquena, ampla i tova com un coixí, semblava voler eixir-se del grec negre que l'oprimia, tibant d'aixella amb una amenaça constant d'estripar-se"

Físicament es un home gran i gros.
Engreixament des de que es amb la Mila.
Canvi de caracter, com antipàtic.

5. Quina mena de relació personal hi ha entre la Mila i el seu espòs. Reprodueix els fragements que creguis significatius i comenta'ls.

Indifernecia.
-Beneita! Tan és un ofici com un altre.
Ella estava sola mentre parlava amb el Maties.

També la falta de respecte que te en maties quant pujen la muntanya.

6. Com és descrit el pla i la muntanya. Contrasta'n les dues visions.
Pla: era bonica i riallera l'encontrada de Ridorta, d'aquell poblet amuntegat dalt del turó i voltat per l'anella vistosa d'una faixa de pla.
es alegre i viu.


Muntanya: buida i fosca.

7. Copieu algun fragment d’aquest capítol on es compari la muntanya amb un atribut humà.

"en forma de un pit de dona..."

8. Copieu un fragment en el qual el "paisatge interior" (sentiments, sensacions...) i l'exterior s'identifiquen.

Sentiments amb el paisatge, buits, foscos.
Quina solitud!. murmurà, alterada i sentint que el cor devenia, d'inprovís tant o més obac que aquelles pregones.

9. En quina època de l'any transcorre aquest primer capítol? Com ho sabem?
Primavera per que hi ha un fragment en que narra les carcterístiques d'aquesta época a través de la natura.


Primavera
"planes de solde primavera..."

10. La Mila, referint-se al llarg camí que fan abans no arriben a l'ermita, diu que això és pitjor que el Purgatori. Què és el Purgatori? Busca'n alguna imatge.

Purgatori: lloc on van les animes mo comnenades a l'infern abans de passar al cel.


11. Què és una ermita i un ermità. Busca i penja al teu blog imatges d'ambdós.

ermita: capella en despoblat(petita).
ermitana: el qui té cura d'una ermita.

1 comentari:

salvi ha dit...

Hola Rafa, ja saps que vas endarrerit i això penalitza la nota.

Has de repassar bé els escrits abans de publicar-los. Posar-hi més atenció.

Els fragments de la novel.la s'han d'indicar entre cometes o en lletra cursiva.

En definitiva, t'hi has d'implicar més i treballar, que et farà falta.

salvi