dijous, 4 de desembre de 2008

Acitivitats "Allò que tal vegada s'esdevingué"

ACTIVITATS

1. Amb quin sobrenom es coneix Joan Oliver com a autor de poesia?

Es conegut com Pere Quart

2. En quin any va néixer?

Neix a Sabadell, el 29 de novembre de 1899

3. Joan Oliver provenia d'una família pobra o acomodada?

Família de l'alta burgesia de Sabadell.

4. On va començar a publicar?

Al diari de Sabadell.
"Les seves primeres incursions literàries ja deixen veure un Joan Oliver crític amb la moral i els costums de la classe burgesa."

5. On va haver-se d'exiliar quan va acabar la guerra civil espanyola?

S'exilià a Santiago de Xile.

6. Com solen ser els personatges de les seves obres teatrals?

·Poca profunditat psicológica, molt sintetitzats.
·Trets negatius els cuals l'escriptor vol criticar.
·Amb unes certes prohibicions i censures.

7. Oliver projecta la seva visió humorística i sarcàstica sobre... quina classe social?

Sobre la classe burgesa,"comèdia burgesa"

8. Com es caracteritza el llenguatge literari de Joan Oliver?

"Amb un registre col·loquial i un to familiar però sempre correcte, amb estructures sintàctiques conversacionals, per tal de conferir el major realisme i força als seus personatges."